Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
προστατεύοντας τους αδύναμους

προστατεύοντας τους αδύναμους

25/2/2011 - Οφειλές του ΟΠΑΔ σε ασφαλισμένους - γονείς αυτιστικών παιδιών

Σύμφωνα με έγγραφη διαμαρτυρία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Παράρτημα Ηπείρου) τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στην καταβολή από τον ΟΠΑΔ παροχών από ιατρικές πράξεις που έχουν εκτελεστεί σε άτομα με αυτισμό.

 
περισσότερα  
25/2/2011 - Οφειλές του ΟΠΑΔ σε ασφαλισμένους - γονείς αυτιστικών παιδιών

Σύμφωνα με έγγραφη διαμαρτυρία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Παράρτημα Ηπείρου) τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στην καταβολή από τον ΟΠΑΔ παροχών από ιατρικές πράξεις που έχουν εκτελεστεί σε άτομα με αυτισμό.

 
περισσότερα  
16/2/2011 - Μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνονται δραματικά: στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από 351.000, 82% εκ των οποίων έχουν αρχηγό γυναίκα.

 
περισσότερα  
10/2/2011 - Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ και τις Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων

Στο κείμενο ανακοινώσεων των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προβλέπεται μοριοδότηση των πολυτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των τέκνων αυτών.

 
περισσότερα  
10/2/2011 - Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ και τις Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων

Στο κείμενο ανακοινώσεων των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προβλέπεται μοριοδότηση των πολυτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των τέκνων αυτών.

 
περισσότερα  
7/2/2011 - Περικοπή κοινωνικών δαπανών και ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους

Οι όροι διαχείρισης του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας μας επιφέρουν πρωτόγνωρες επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό, και ιδιαίτερα σε ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού...

 
περισσότερα  
7/2/2011 - Αξιοποίηση εισφορών και δωρεών υπέρ του Ταμείου κατά της Φτώχειας που έχει πλέον καταργηθεί

Με τον πρόσφατο Ν 3895/2010 (ΦΕΚ Α 206/8.12.2010) καταργείται το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και προβλέπεται ότι το σύνολο των εισφορών και τα πάσης φύσεως ταμειακά του υπόλοιπα περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών ... 

 
περισσότερα  
12/1/2011 - Δωρεάν παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Σε πρόσφατη ΚΥΑ (αριθ. Υ4α/οικ.186114/ΦΕΚ 2080/31-12-2010) με την οποία αναπροσαρμόζεται το ύψος των εξέταστρων στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων δεν ορίζεται ρητά η εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία 67% και άνω καθώς και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις από την καταβολή του εξέταστρου ούτε η κάλυψή του από τα ασφαλιστικά ταμεία όπως εν μέρει προέβλεπαν σχετικές αποφάσεις των ετών 1991 και 2002 τις οποίες αντικαθιστά η προαναφερόμενη ΚΥΑ.

 
περισσότερα  
27/12/2010 - Δίχτυ κοινωνικής προστασίας εδώ και τώρα

Η μεταβολή των όρων δανεισμού της χώρας μας μέσα από τις διαδοχικές αναθεωρήσεις του Μνημονίου προοιωνίζεται επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης για χιλιάδες συμπολίτες μας.

 
περισσότερα  
17/12/2010 - Ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας στους έξι πολίτες έχει κάποια αναπηρία ενώ για τα άτο΅α ΅ε αναπηρία το ποσοστό φτώχειας είναι 70% υψηλότερο από το ΅έσο όρο, κυρίως λόγω της περιορισ΅ένης πρόσβασης στην απασχόληση.

 
περισσότερα  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future