Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
ενισχύοντας την απασχόληση

ενισχύοντας την απασχόληση

11/2/2011 - Συνεργασία Πολιτείας - Κοινωνικών Εταίρων για την Ισότητα στην Απασχόληση

Όπως είναι γνωστό η γυναικεία απασχόληση και οι συνθήκες και όροι εργασίας των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα.

 
περισσότερα  
10/2/2011 - Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ και τις Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων

Στο κείμενο ανακοινώσεων των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προβλέπεται μοριοδότηση των πολυτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των τέκνων αυτών.

 
περισσότερα  
10/2/2011 - Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ και τις Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων

Στο κείμενο ανακοινώσεων των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προβλέπεται μοριοδότηση των πολυτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των τέκνων αυτών.

 
περισσότερα  
1/2/2011 - Κρίσιμη η νομοθεσία για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση

Η εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση δεν είναι μόνο ζήτημα δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης.

 
περισσότερα  
17/12/2010 - Ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας στους έξι πολίτες έχει κάποια αναπηρία ενώ για τα άτο΅α ΅ε αναπηρία το ποσοστό φτώχειας είναι 70% υψηλότερο από το ΅έσο όρο, κυρίως λόγω της περιορισ΅ένης πρόσβασης στην απασχόληση.

 
περισσότερα  
9/12/2010 - Διορισμός εκπαιδευτικών με σοβαρές αναπηρίες 67% και άνω

Με το Ν.3794/2009-ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009, άρθρο 39, παρ. 4 προβλέπεται ο διορισμός στη δημόσια εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2009-2010 των εκπαιδευτικών με αναπηρία 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι.

 
περισσότερα  
10/11/2010 - Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Διά Βίου Μάθηση

Η ενίσχυση του θεσμού της Διά Βίου Μάθησης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβάλλει ουσιαστικά στην απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη.

 
περισσότερα  
12/10/2010 - Αντιμετώπιση της εκρηκτικής αύξησης της ανεργίας

Η αποτελεσματική διαχείριση των σοβαρότατων επιπτώσεων της ύφεσης στην αγορά εργασίας πρέπει να καλύπτει έναν διττό, οικονομικό και κοινωνικό, στόχο: Από τη μια πλευρά είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσουν και να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις την ανταγωνιστικότητά τους. Από την άλλη πλευρά είναι αναγκαία η αρωγή και αλληλεγγύη στους εργαζομένους που κινδυνεύουν να χάσουν ή έχουν ήδη απολέσει την εργασία τους.

 
περισσότερα  
15/9/2010 - Ισότητα των φύλων στην εργασία και την απασχόληση

Στον τομέα των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης στην εργασία και την απασχόληση κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει η νομοθεσία της ΕΕ και ειδικότερα η πρόσφατη Οδηγία 2006/54/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή προάγει την ασφάλεια δικαίου και τη νο΅ική σαφήνεια καθιστώντας τις σχετικές διατάξεις κατανοητές στους εργαζό΅ενους, τους εργοδότες και τις δημόσιες αρχές.

 
περισσότερα  
5/6/2010 - Κοινά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για γυναίκες και άνδρες: μεταρρυθμιστικός μοχλός ή χαμένη ευκαιρία;

Η εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών στο Δημόσιο, όπως επιτάσσει σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνεται μεταξύ των αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα εγείρει σε αρκετούς ένα κεντρικό ερώτημα: σε ποιο βαθμό επιβαρύνονται οι εργαζόμενες γυναίκες στην εκπλήρωση των οικογενειακών τους υποχρεώσεων δίχως παράλληλα να υποβαθμίζεται η θέση τους στην αγορά εργασίας και να ακυρώνεται η δυνατότητα επαγγελματικής τους ανέλιξης;

 
περισσότερα  
 
1 2 3
 
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future