Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 

Τι έχω πετύχει

Από την Θεωρία στην Πράξη


Ως Βουλευτής  

και με προσωπική πρωτοβουλία τροποποιήθηκαν/βελτιώθηκαν διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και έτσι:  

 • Βελτιώθηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης σε διαζευγμένες και διαζευγμένους
 • Επεκτάθηκε ο χρόνος προστασίας των γυναικών από απόλυση λόγω εγκυμοσύνης κατά παντός εργοδότη
 • Θεσμοθετήθηκε η χωριστή για τον κάθε σύζυγο εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για λόγους περιουσιακής αυτοτέλειας και οικονομικής ανεξαρτησίας των συζύγων

Για όλες τις άλλες παρεμβάσεις μου δείτε Κοινοβουλευτικό έλεγχο      

Ως Γραμματέας Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης Ν.Δ.  

προβλήθηκε στην πράξη η ανάγκη άμεσης επαφής με την κοινωνία και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες με συγκεκριμένες δράσεις. Έτσι:  

 • Δημιουργήθηκε δίκτυο συνεργασίας με τον Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση, την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας και την Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) προκειμένου να προσφέρονται δωρεάν εξετάσεις σε πολίτες που ενδιαφέρονται
 • Δόθηκε έμφαση στα παιδιά με κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα αναπηρίας με την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης παιχνιδιών κλπ. (Ιδιαίτερη συνεργασία αναπτύχθηκε με την οργάνωση ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
 • Εξασφαλίσθηκε συνεργασία με τις γυναικίες φυλακές Ελαιώνα Θηβών με την συμμετοχή εθελοντών γιατρών γυναικολόγων και παιδιάτρων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στις φυλακισμένες γυναίκες σε τακτικά χρονικά διαστήματα

Για τον Απολογισμού του Έργου πατήστε εδώ

Ως Γενική Γραμματέας Ισότητας  

 • Προωθήθηκαν στην απασχόληση 10.000 άνεργες γυναίκες και γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
 • Χρηματοδοτήθηκαν νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και διευκολύνθηκαν μητέρες με ανήλικα τέκνα για τη δημιουργία επιχείρησης με έδρα το σπίτι τους
 • Επιχορηγήθηκε η κατάρτιση 40.000 εργαζομένων γυναικών σε επιχειρήσεις ·Επιχορηγήθηκαν επιχειρήσεις για τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών
 • Επεκτάθηκε στους έξι μήνες η γονική άδεια εργαζόμενων μητέρων στον ιδιωτικό τομέα
 • Χορηγήθηκε για πρώτη φορά γονική άδεια και στους πατέρες - δημοσίους υπαλλήλους
 • Βελτιώθηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης γονικής άδειας ανατροφής σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες
 • Δημιουργήθηκαν περισσότεροι από 40 γυναικείοι συνεταιρισμοί σε όλη την Ελλάδα και υποστηρίχθηκαν τουλάχιστον άλλοι 60
 • Εξασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά πόροι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για την υλοποίηση πολιτικών και μέτρων υπέρ της Ισότητας των Φύλων, όπως η δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων οικογενειακής βίας στους οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Θωρακίζονται θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών με την προώθηση και ψήφιση του Ν.3500/2006 για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας καθώς και του Ν. 3488/2006 για την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία
 • Δημιουργήθηκε στο συνήγορο του Πολίτη Κύκλος για την Ισότητα των Φύλων με τον ορισμό Βοηθού Συνηγόρου (Ν. 3488/2006)
 • Ενισχύθηκε η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων με το μέτρο της ποσόστωσης που θεσμοθετήθηκε για την εκλογή αντιπροσώπων στις εθνικές εκλογές καθώς και στα εθνικά όργανα έρευνας και τεχνολογίας
 • Υλοποιήθηκαν παρεμβατικά προγράμματα στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την εξάλειψη στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με το ρόλο των φύλων
 • Διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και εκσυγχρονίσθηκε η οργάνωση και η λειτουργία των υπηρεσιών της με νέο Οργανισμό λειτουργίας και νέες υπηρεσίες
 
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future