Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
νομοθετικό έργο

1/3/2012 - Χρειάζεται συνολική αναμόρφωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου εκτιμούμε ότι εισάγονται θετικές και αρκετά καινοτόμες σε ορισμένα σημεία ρυθμίσεις, προκειμένου να υπηρετείται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για την παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, αλλά και για την εκδίκαση των υποθέσεων των πολιτών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις όπως ο θεσμός της δικαστικής μεσολάβησης για μία αξιόπιστη εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, καθώς και ο θεσμός της δίκαιης ικανοποίησης που παρέχει στους διαδίκους τη δυνατότητα αποκατάστασης της ζημιάς λόγω της υπερβολικής καθυστέρησης του δικαστηρίου.

Ωστόσο, αποτελεί ερώτημα εάν το σύνολο των καινοτόμων παρεμβάσεων εξυπηρετούν την ασφάλεια δικαίου και αν αυτές σχεδιάστηκαν με βάση συγκεκριμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προηγούμενων νόμων, μιας και μόνο έτσι νομίζω μπορούμε να βαδίζουμε σε αλλαγές. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η σκοπιμότητα μέτρων που λαμβάνονται. Είναι δε σαφές ότι καμία δικονομική μεταρρύθμιση για τη μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρξει δραστική μείωση των ενδίκων μέσων που χρησιμοποιούν με τόσο εξαντλητικό τρόπο και πολλές φορές με εμμονή το δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που αναπαράγουν, αν θέλετε, μία στεγνή γραφειοκρατία χωρίς να δίδεται βάρος στην ουσία. Άλλωστε, σύμφωνα και με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τα καλύτερα μέτρα αντιμετώπισης ενός τέτοιου προβλήματος είναι πάντοτε τα προληπτικά.

Ωστόσο, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ όχι τόσο σε δικονομικά ζητήματα στη συζήτηση επί των άρθρων, όσο σε ορισμένα θέματα που κατά την εκτίμησή μου θίγουν ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, έτσι όπως και από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θίγονται και για την οποία εχθές στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Νεολαίας, εθίγησαν. Ήταν και ο Γενικός Γραμματέας παρών. Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι σε δύσκολες εποχές που βιώνουμε την κατάλυση ή την αμφισβήτηση πολλών από αυτών, είναι σκόπιμο αυτά να μην τα ξεχνάμε γιατί αποτελούν τους πυλώνες του δημοκρατικού και κοινωνικού κράτους. Έτσι, λοιπόν, ήθελα να αναφέρω ότι εισάγεται για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, ως μέτρο της επίλυσης της υπερβολικής διάρκειας της δίκης, η αύξηση των παραβόλων για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Αν σημείωσα καλά, κύριε Υπουργέ, ίσως μειώσατε ή προτίθεστε να μειώσετε κάποια από αυτά. Ωστόσο,εκτιμώ ότι ένας μεγάλος αριθμός πολιτών θίγεται από αυτό, ιδίως τα τελευταία χρόνια που υφίσταται ατελείωτες και συνεχείς περικοπές εισοδημάτων και πολλοί από τους συμπολίτες μας αγγίζουν τα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού περιθωρίου. Όπως επισημαίνει και η ίδια η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με αυτή την αύξηση δυσχεραίνεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες, καθώς μόνο αυτοί είναι υπόχρεοι στην καταβολή τους. Ως εκ τούτου, εγώ συντάσσομαι με την πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την κατάργησή τους ή σε κάθε περίπτωση για τη δραστική μείωσή τους.

Με επιφύλαξη επίσης θα πρέπει να δει κανείς τις προβλέψεις για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Μονομελή Δικαστήρια και Ειρηνοδικεία, όπως και για την ίδρυση Μονομελών Δικαστηρίων, όπως είναι τα Μονομελή Εφετεία, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση στο δικαιοδοτικό σύστημα και αμφιβολίες ως προς την ποιότητα της δικαιοσύνης. Επίσης, θέλω να σταθώ και στην ανάγκη να προστατευθεί το δικαίωμα της προσωρινής δικαστικής προστασίας, η δυνατότητα και η ταχύτητα της οποίας έχουν ιδιαίτερη σημασία σε περίπτωση απόλυσης εργαζομένου. Είναι ένα θέμα το οποίο επιτάσσει και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το παράγωγο Κοινοτικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θέματα τα οποία, κύριε Υπουργέ, έχουν εξαιρετικά κρίσιμη σημασία στην παρούσα συγκυρία. Θα μπορούσε ίσως, για λόγους ασφάλειας δικαίου, να παρέχεται η δυνατότητα διαταγής προσωρινής απασχόλησης του απολυθέντος στις περιπτώσεις που ζητείται η αναγνώριση της ακυρότητας της απόλυσης.

Άλλο ένα θέμα που θα ήταν ίσως η ευκαιρία να επιλυθεί με αυτό το νομοσχέδιο είναι η κατάργηση της προνομιακής διάταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε πλειστηριασμούς στην ίδια τάξη με τις εργατικές απαιτήσεις. Δεν είμαι βέβαιη, κύριε Υπουργέ, αν κάνατε κάποια παρέμβαση σε αυτό. Λυπάμαι που δεν το ξέρω. Θα χαιρόμουν να ακούσω ότι έχει υπάρξει κάτι από την πλευρά σας. Αυτό βέβαια συνδέεται με τη διάταξη του άρθρου 41 του ν.3863/2010 που, κατά την άποψή μας, αντίκειται και σε διεθνείς συμβάσεις εργασίας και αν γνωρίζω καλά, αν έχω σωστή πληροφορία, η ΓΣΕΕ έχει ήδη προσφύγει στα αρμόδια όργανα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας γι’ αυτό.

Επίσης, η εισαγωγή περιορισμού ή στέρησης των ετήσιων αδειών ή περιστολής των μισθών των δικαστών θεωρώ ότι είναι αντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά το θεμελιώδες δικαίωμα, αν θέλετε, του δικαστή και του κάθε εργαζόμενου, αν το δούμε και έτσι, στην ελάχιστη ετήσια άδεια που αυτό προβλέπει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το δικαίωμα στη γονική άδεια. Άρα, η μείωση της γονικής άδειας των δικαστικών λειτουργών προσκρούει κατά την άποψή μας στις αρχές του Συντάγματος, αλλά και της κοινοτικής νομοθεσίας περί της προστασίας της οικογένειας και της οικογενειακής ζωής. Ιδιαίτερα δε, προσκρούει και στην ανάγκη του συνδυασμού της οικογενειακής και προσωπικής με την επαγγελματική ζωή και σημειώνεται ότι ο θεσμός της γονικής άδειας είναι ένας κρίσιμος θεσμός για την αύξηση και της γυναικείας απασχόλησης που, όπως γνωρίζουμε, αποτελεί έναν βασικό αναπτυξιακό παράγοντα.

Τέλος, δύο λόγια, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά ορισμένα ζητήματα των υποθηκοφυλάκων, όπως από τους ίδιους έχουν τεθεί. Εκτιμώ ότι από την αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων της εκούσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να εξαιρεθούν και οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που αφορούν τα υποθηκοφυλακεία, καθώς είναι συναφείς και αλληλοεξαρτώμενες με τις αντίστοιχες υποθέσεις που καθιερώνονται με το θεσμό του κτηματολογίου. Επίσης, ίσως θα άξιζε να εξεταστεί και η υπαγωγή των ειδικών, άμισθων υποθηκοφυλάκων στις διατάξεις περί αγωγής κακοδικίας, ώστε να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους. Με την ευκαιρία να θυμίσω, κύριε Υπουργέ, κάτι που και οι ίδιοι έχουν θέσει, την ανάγκη, δηλαδή, να δοθεί μία λύση στο χρονίζον ζήτημα της πλήρωσης κενών θέσεων υποθηκοφύλακα,όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή και σε μεγάλα υποθηκοφυλακεία της χώρας, που παραμένουν χωρίς το φυσικό τους προϊστάμενο και αυτό βεβαίως πάντοτε έχει και επίπτωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα με τη σειρά μου να σημειώσω ότι αναγνωρίζουμε τα θετικά βήματα του νομοσχεδίου αυτού για την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης που γίνονται με το παρόν νομοσχέδιο, γι’ αυτό και το υπερψηφίζουμε επί της αρχής. Ωστόσο θα πρέπει να δούμε και στο εγγύς μέλλον με σοβαρότητα μια συνολική θεσμική και διοικητική αναμόρφωση του συστήματος που θα έρθει να συμπληρώσει και να ενισχύσει τα αποτελέσματα νομοθετικών πρωτοβουλιών και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται πάντα μέσα από συστηματική και ουσιαστική αξιολόγηση και διάλογο.

Δείτε το σχετικό video

 
             
  πίσω
             
Αφήστε το δικό σας σχόλιο
*Όνομα:  
*E-mail:  
*Σχόλιο:  
 
     
   
 
     
     
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future