Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
κοινοβουλευτικός έλεγχος

4/8/2011 - Επανέναρξη στεγαστικών προγραμμάτων του ΟΕΚ

ΕΡΩΤΗΣΗ    

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΘΕΜΑ: Επανέναρξη στεγαστικών προγραμμάτων ΟΕΚ

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έχει προβεί από τον περασμένο Ιούλιο σε αναστολή των προγραμμάτων χορήγησης δανείων (στεγαστικών και επισκευαστικών) σε δικαιούχους της Εργατικής Κατοικίας επικαλούμενος με σχετική ανακοίνωση τη δυσχερή οικονομική του κατάσταση (μείωση αποθεματικού, οφειλές ΙΚΑ από συνεισπραχθείσες υπέρ ΟΚΕ και μη αποδοθείσες εισφορές). Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης η διακοπή παραλαβής αιτήσεων για χορήγηση στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων παρατεινόταν μέχρι την 29η Ιουλίου 2011. Μετά την παρέλευση της εν λόγω ημερομηνίας και προς το παρόν δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με την επανέναρξη ή μη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.  

Μεταξύ των δικαιούχων των προγραμμάτων στεγαστικής συνδρομής περιλαμβάνονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες οι οποίες, εκτός από τη συρρίκνωση των εισοδημάτων, την περικοπή κοινωνικών παροχών και την αύξηση των φορολογικών βαρών, υφίστανται επίσης ανατροπή του όποιου σχεδιασμού για απόκτηση κατοικίας και ενώ καταβάλλουν κανονικά τις προβλεπόμενες εισφορές για παροχές την ανταποδοτικότητα των οποίων αναμένουν.  

Ερωτάται συνεπώς ο αρμόδιος Υπουργός:

- Πότε αναμένεται η επανέναρξη της διαδικασίας παραλαβής αιτήσεων για ένταξη σε προγράμματα χορήγησης δανείων,

- Τι προτίθεται να πράξει αναφορικά με τις εισφορές υπέρ ΟΕΚ που έχει εισπράξει αλλά δεν έχει αποδώσει το ΙΚΑ,

- Σε ποιες ενέργειες έχει ή πρόκειται να προβεί για τον εξορθολογισμό των δανειακών προγραμμάτων του ΟΕΚ,

- Εάν προτίθεται να μεταβάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης δικαιούχων που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες - π.χ. τρίτεκνες οικογένειες - σε προγράμματα χορήγησης δανείων του ΟΕΚ.

 
             
  πίσω
             
Αφήστε το δικό σας σχόλιο
*Όνομα:  
*E-mail:  
*Σχόλιο:  
 
     
   
 
     
     
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future