Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
κοινοβουλευτικός έλεγχος

κοινοβουλευτικός έλεγχος

1/12/2010 - Εξίσωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης με τον αντίστοιχο του πετρελαίου κίνησης

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών (18/11/2010) για την κατάθεση του σχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού του επομένου έτους, από τον Οκτώβριο του 2011 θα ισχύσει η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου θέρμανσης με τον αντίστοιχο του πετρελαίου κίνησης.

 
περισσότερα  
18/11/2010 - Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις

Σύμφωνα με το ν. 3794/2009 (’ρθρο 35) οι πάσχοντες από συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις αποκλείονται από τη δυνατότητα εισαγωγής τους σε Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ «στα οποία λόγω της φύσης της Επιστήμης είναι δυσχερής για αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή».

 
περισσότερα  
10/11/2010 - Συμβάσεις εργολαβίας στο Δημόσιο και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (άρθρο 68 του νόμου 3863/2010) που αφορά στις συμβάσεις εργολαβίας εταιριών παροχής υπηρεσιών, όταν φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα προκηρύσσουν διαγωνισμό οφείλουν να ζητούν από τις εταιρίες να υποβάλλουν -΅ε ποινή αποκλεισ΅ού- τη συλλογική σύμβαση στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοί τους, το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού για τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές τους και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

 
περισσότερα  
10/11/2010 - Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Διά Βίου Μάθηση

Η ενίσχυση του θεσμού της Διά Βίου Μάθησης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβάλλει ουσιαστικά στην απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη.

 
περισσότερα  
10/11/2010 - Αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού

Η περιστολή της φοροδιαφυγής είναι απαραίτητη για την αύξηση των δημοσίων εσόδων και επομένως καθοριστικής σημασίας για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τον περιορισμό του εύρους της ύφεσης.

 
περισσότερα  
4/11/2010 - Ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα από δημόσιους φορείς για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Η ενδοοικογενειακή βία έχει εξελιχθεί σε χρόνια κοινωνική παθογένεια, που εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και μας αφορά όλους.

 
περισσότερα  
26/10/2010 - Ποσόστωση υπέρ των γυναικών στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη δημόσια ζωή συνδέεται με την ουσία της δημοκρατίας, την ανάπτυξη και την ευημερία. Η αναγκαιότητα αυτή τονίζεται και στην «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα δικαιώματα των Γυναικών» (Μάιος 2010) όπου η ΕΕ καθορίζει ως προτεραιότητά της την ισότητα των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 
περισσότερα  
21/10/2010 - Λήψη άμεσων μέτρων για την κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών στον Έβρο

Κατά την πραγματοποίηση αποστολής στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου (12-13/10/2010), η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες διαπίστωσε επιδείνωση των συνθηκών κράτησης (μη επαρκείς χώροι στα κέντρα κράτησης, άθλιες συνθήκες υγιεινής) καθώς και απουσία διαδικασιών υποδοχής και υποστήριξης (απουσία παροχής ενημέρωσης, δυνατότητας διερμηνείας και νομικής συνδρομής) των χιλιάδων εισερχόμενων αλλοδαπών στο ελληνικό έδαφος.  

 
περισσότερα  
18/10/2010 - Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης για την αδυναμία εφαρμογής ολοκληρωμένης πολιτικής για το φάρμακο

Κύριοι Υπουργοί, πρόθεσή μας είναι να συμβάλουμε στην ανάγκη βελτίωσης του Συστήματος Υγείας, σημαντική παράμετρο του οποίου αποτελεί η πολιτική για το φάρμακο και ειδικότερα ο έλεγχος των σχετικών δαπανών στη χώρα μας. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ οι δαπάνες για τα φάρμακα στη χώρα μας είναι αδικαιολόγητα υψηλές.

Δείτε το σχετικό video

 
περισσότερα  
12/10/2010 - Αντιμετώπιση της εκρηκτικής αύξησης της ανεργίας

Η αποτελεσματική διαχείριση των σοβαρότατων επιπτώσεων της ύφεσης στην αγορά εργασίας πρέπει να καλύπτει έναν διττό, οικονομικό και κοινωνικό, στόχο: Από τη μια πλευρά είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσουν και να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις την ανταγωνιστικότητά τους. Από την άλλη πλευρά είναι αναγκαία η αρωγή και αλληλεγγύη στους εργαζομένους που κινδυνεύουν να χάσουν ή έχουν ήδη απολέσει την εργασία τους.

 
περισσότερα  
 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future