Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
άλλες δραστηριότητες

26/11/2009 - Σημαντικό βήμα προόδου ο νόμος του 2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλο τον κόσμο η ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών υπογραμμίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης και δράσης όλων μας, ανδρών και γυναικών, για την αντιμετώπιση μίας παθογένειας της κοινωνίας μας, μίας ειδεχθούς παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η βία κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων στη ζωή, στην ασφάλεια, στην αξιοπρέπεια, στην αναπαραγωγική επιλογή, στην ψυχική ακεραιότητα, στη σωματική ακεραιότητα, στην υγεία. Αποτελεί εμπόδιο για την συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή, αλλά και στην αγορά εργασίας και μπορεί να οδηγήσει στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Αν τα θύματα είναι μητέρες, οι σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στη συναισθηματική και ψυχική υγεία των παιδιών, δημιουργούν νέους κύκλους βίας, διαβρώνοντας έτσι τον κοινωνικό ιστό.

Οι μορφές βίας κατά των γυναικών ποικίλλουν σε διάφορες κουλτούρες και πολιτισμούς. Η σεξουαλική κακοποίηση, ο συζυγικός βιασμός, η εμπορία,η εξαναγκαστική πορνεία, τα εγκλήματα τιμής, ο εξαναγκασμός σε γάμο αποτελούν πραγματικότητα σε όλες τις περιοχές του κόσμου, σε διαφορετικό ίσως βαθμό.

Η βία κατά των γυναικών συνιστά δομικό φαινόμενο ανισότητας των φύλων. Συνιστά διάκριση λόγω φύλου, ανεξάρτητα από ηλικία, από μορφωτικό επίπεδο, οικονομική και κοινωνική θέση θυτών και θυμάτων, με βαθύτερη αιτία τα στερεότυπα της κοινωνίας μας. Τα στοιχεία σε παγκόσμιο κα ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ η βία αποτελεί κίνδυνο για την υγεία και σοβαρή αιτία θανάτου για γυναίκες ηλικίας δεκαπέντε έως σαράντα τεσσάρων ετών, μεγαλύτερη απ’ ό,τι ο καρκίνος, η ελονοσία ή τα ατυχήματα. Στις πέντε χιλιάδες ανέρχονται οι γυναίκες και τα κορίτσια που πέφτουν ετησίως θύματα εγκλημάτων τιμής. Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι επτακόσιες χιλιάδες έως δύο εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά το χρόνο πέφτουν θύματα οργανωμένων δικτύων εμπορίας. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης μία στις δύο γυναίκες στην Ευρώπη έχουν πέσει θύματα κακοποίησης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Όμως, η πλειοψηφία των γυναικών θυμάτων δεν καταγγέλλουν ούτε αναζητούν βοήθεια από το φόβο του στιγματισμού και την ενοχή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της, αποτέλεσε βασική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την προώθηση νομοθετικών μέτρων και όχι μόνο για τη θεσμική θωράκιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Ο πρωτοποριακός νόμος για την αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας του 2006 είναι ένα σημαντικό πολιτικό και κοινωνικό βήμα προόδου. Έδωσε μία νέα προοπτική στην αντιμετώπιση του φαινομένου και κάλυψε ένα σημαντικό νομικό κενό για τη χώρα μας. Το ίδιο και με το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης με το νόμο για την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση, το πνεύμα του οποίου ενθαρρύνει αλλαγές στις κοινωνικές αντιλήψεις στο χώρο της εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Υποστηρίξαμε όλο αυτό το διάστημα γυναίκες μέσα από τη λειτουργία συμβουλευτικών μας κέντρων, με νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Εξασφαλίσαμε στα προγράμματα απασχόλησης την υπαγωγή γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και θυμάτων trafficking, που υλοποιήσαμε σε όλη τη χώρα. Εφαρμόσαμε σχετικά διακρατικά προγράμματα. Εφαρμόσαμε παρεμβατικά προγράμματα στα σχολεία με έντονη τη διάσταση του φαινομένου της βίας. Θεσμοθετήσαμε νέα συμβουλευτικά κέντρα υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τότε, για την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας. Επίσης, η χώρα μας είναι από τις πρώτες που υπέγραψε το 2005 τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, ενώ χρηματοδότησε για πρώτη φορά, έρευνα του ΟΗΕ το 2007 για το θέμα της βίας ως έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντός της.

Ωστόσο, τα νομοθετικά μέτρα από μόνα τους δεν αρκούν. Απαιτούνται σημαντικοί πόροι για την ουσιαστική υποστήριξη και εφαρμογή τους.

Η σημαντικότερη πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν η εξασφάλιση πόρων για την αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, θέμα το οποίο στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν είχε καν προβλεφθεί. Για πρώτη φορά, λοιπόν, εξασφαλίστηκαν πόροι για την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας.

Έτσι, λοιπόν, προετοιμάσαμε και ωριμάσαμε έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, για τη λειτουργία υπηρεσιών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας από φορείς ΟΤΑ, με παράλληλη λειτουργία γραμμής SOS, με κατάρτιση προσωπικού, με δράσεις ευαισθητοποίησης, με ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας, με καμπάνιες και με ενίσχυση των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώσαμε, τόσο στη χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων εκ μέρους της Κυβέρνησης, όσο και στη συνέντευξη Τύπου των Υπουργών ότι η προώθηση αυτού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, αυτής της δέσμης μέτρων που είχαμε προετοιμάσει σε όφελος των γυναικών πρόκειται να υλοποιηθεί. Θα στηρίξουμε από την πλευρά μας την υλοποίηση αυτή, κύριε Υπουργέ, και βεβαίως θα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά την πορεία της υλοποίησής τους. Ωστόσο οι απαίδευτες αλλαγές που επιχειρείτε, τόσο με τη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας σ’ ένα Υπουργείο, χωρίς δυνατότητες οριζόντιας παρέμβασης σε όλο το εύρος της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και σε αναπτυξιακά θέματα, όσο και οι προσλήψεις προσωπικού μέσα αποκλειστικώς από χρονοβόρες διαδικασίες φοβάμαι μήπως ακυρώσουν αυτό το εγχείρημα, με μεγάλο κίνδυνο απώλειας των πόρων.

Και βέβαια, πέραν αυτών των έργων που ακούσαμε και που έτσι κι αλλιώς είχαν προετοιμαστεί, αναμένουμε και περαιτέρω παραγωγή πολιτικών πρωτοβουλιών στο μεγάλο αυτό θέμα. Θα ήθελα, δε, να σημειώσω -με λύπη μου, θα έλεγα- ότι στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, το οποίο φιλοξένησε η χώρα μας και στο οποίο είχαμε ως Ελλάδα εντάξει και το θέμα της διάστασης του φύλου, η Κυβέρνηση δεν έκανε καμμία αναφορά στο θέμα της παράνομης εμπορίας γυναικών, το γνωστό trafficking, παρά τις ουσιαστικές αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι οι οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις, σαν αυτή που ζούμε στην εποχή μας, αυξάνουν την ευάλωτη θέση των γυναικών, με κίνδυνο περαιτέρω ανοχής της βίας. Η εξάλειψη αυτού του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών είναι ζήτημα δικαίου και ζήτημα πολιτισμού. Ας στοιχηθούμε, λοιπόν, ως χώρα στην εκστρατεία του ΟΗΕ με τίτλο «Ενωμένοι για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών», στην εκστρατεία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, που αναφέρθηκε και από τον κύριο Πρόεδρο και ας αναδείξουμε, και εμείς, ηγέτες-άνδρες στο δίκτυο που εγκαινίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πολύ πρόσφατα για την ενίσχυση αυτής της προσπάθειας.

Δείτε το σχετικό video

 
             
  πίσω
             
Αφήστε το δικό σας σχόλιο
*Όνομα:  
*E-mail:  
*Σχόλιο:  
 
     
   
 
     
     
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future