Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
αρθογραφία - συνεντεύξεις

3/10/2011 - Ο πολυδιάστατος ρόλος των γυναικείων συνεταιρισμών

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι οποίες ελπίδες εξόδου της χώρας από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης είναι αβάσιμες χωρίς ανασχεδιασμό του αναπτυξιακού προτύπου με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών. Ενός προτύπου που θα στρέφεται και σε εναλλακτικά πεδία της οικονομικής δραστηριότητας με προοπτικές ανάπτυξης.


Ένα τέτοιο πεδίο αποτελεί η κοινωνική οικονομία, εκείνες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που στοχεύουν όχι τόσο στην επιδίωξη κέρδους όσο στην ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων επιχειρηματικών σχημάτων είναι οι γυναικείοι συνεταιρισμοί οι οποίοι εμφάνισαν ιδιαίτερη δυναμική την τελευταία εικοσαετία και ανέδειξαν ένα μοντέλο ανάπτυξης με ποικίλες διαστάσεις.


Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στην ανάπτυξη της έννοιας της «γυναίκας πολίτη». Το γεγονός ότι οι γυναίκες απέκτησαν την ιδιότητα του πολίτη με μεγάλη χρονική υστέρηση είχε ως αποτέλεσμα την υπο-εκπροσώπησή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Η συμμετοχή των γυναικών στους συνεταιρισμούς συμπυκνώνει τη μετάβαση της γυναίκας από τον ιδιωτικό χώρο του νοικοκυριού σε μια συλλογικότητα που επιδιώκει την επίτευξη οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων. Η δεύτερη διάσταση αφορά στην ανάπτυξη της γυναικείαςεπιχειρηματικότητας. Οι δραστηριότητες των γυναικείων συνεταιρισμών είναι συνήθως μικρής κλίμακας, ήπιας μορφής και λειτουργούνσε τομείς παραγωγής στους οποίους ο ανταγωνισμός δεν είναι εξοντωτικός. Η τρίτη διάσταση αναφέρεται στην οικονομική αυτονομία που οι γυναίκες αποκτούν μέσω της συμμετοχής τους στους συνεταιρισμούς, συμμετοχή η οποία τους δίνει συχνά τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τους όρους της εργασίας τους. Έτσι οι γυναικείοι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα περιβάλλον ευέλικτης απασχόλησης που συμβάλλει στο συνδυασμό των οικογενειακών υποχρεώσεων με την εργασία και προσφέρει συμπληρωματικό εισόδημα στο νοικοκυριό.


Η δραστηριοποίηση σήμερα στη χώρα μας περισσότερων από 100 γυναικείων συνεταιρισμών - 80 περίπου εκ των οποίων είναι οικονομικά ενεργοί -που απασχολούν 5.000 και πλέον γυναίκες καταδεικνύει τη σημαντική συμβολή τους στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Σύμφωνα με πανεπιστημιακές έρευνες, οι γυναικείοι συνεταιρισμοί συνέβαλλαν στην αύξηση της πλήρους και μερικής απασχόλησης, στην κάλυψη κοινωνικών και οικονομικών αναγκών των απασχολούμενων, στην προσπάθεια διατήρησης της τοπικής παράδοσης, στη συγκράτηση πληθυσμού στην ύπαιθρο.


Από την άποψη αυτή είναι θετική η εξαίρεση των γυναικείων συνεταιρισμών -εφ’ όσον δεν συγχωνευθούν ή συστήσουν Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις - από το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς καθώς διευκολύνει τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Είναι ωστόσο, γεγονός ότι για να ανταποκριθούν οι γυναικείες συνεταιριστικές οργανώσεις στις απαιτήσεις ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου απαιτείται ένα πλέγμα πολιτικών στήριξης. Πολιτικών όπως η παροχή ειδικών φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, η ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, η δικτύωσή τους με τις αναπτυξιακές δραστηριότητες των περιοχών όπου λειτουργούν, η σύνδεσή τους με τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης καθώς και η ανάδειξη της επιχειρηματικής τους διάστασης. Δυστυχώς, ο νόμος για την κοινωνική οικονομία που ψηφίστηκε πρόσφατα δεν ανταποκρίνεται στα ζητούμενα αυτά.

Απαιτείται λοιπόν η ενεργοποίηση των προγραμμάτων της γυναικείας επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ στα οποία για πρώτη φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενέταξε τους γυναικείους συνεταιρισμούς προβλέποντας σειρά μέτρων και δράσεων με τη δέσμευση των σχετικών κονδυλίων. Τέτοια μέτρα είναι η χρηματοδότηση για την ίδρυση συνεταιρισμών, η επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται από γυναικείους συνεταιρισμούς, η χρηματοδότηση δημιουργίας δικτύου Γυναικείων Συνεταιρισμών, η παροχή πληροφόρησης στις γυναίκες της υπαίθρου από τα Κέντρα Πληροφόρησης Αγροτών, κ.α.   Η στήριξη των γυναικείων συνεταιρισμών είναι απαραίτητη ώστε να αποτελέσουν μια δυναμική εναλλακτική απασχόλησης και να κατευθύνουν τις δραστηριότητές τους σε ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού περιεχομένου, εκεί δηλαδή όπου οι δυνατότητες του κράτους και το ενδιαφέρον των ιδιωτών αφήνουν σημαντικά περιθώρια παρεμβάσεων.

Δείτε το Δημοσίευμα
 
 
             
  πίσω
             
Αφήστε το δικό σας σχόλιο
*Όνομα:  
*E-mail:  
*Σχόλιο:  
 
     
   
 
     
     
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future