Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
αρθογραφία - συνεντεύξεις

4/12/2012 - Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται και τις γυναίκες

Με αφορμή την πρωτοβουλία της ΟΝΝΕΔ για την επιχειρηματικότητα είναι χρήσιμες μερικές σκέψεις και απόψεις για την συμβολή των γυναικών.

Στις σημερινές συνθήκες δεν μπορούμε να προσβλέπουμε σε ανάταξη της οικονομίας εάν δε δώσουμε πειστικές απαντήσεις στις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Η (ενίσχυση της) επιχειρηματικότητας μπορεί να απαντήσει στην επείγουσα ανάγκη για αναδιάρθρωση της παραγωγής, για καινοτομία και εξωστρέφεια της οικονομίας. Έως σήμερα η επιχειρηματικότητα ως μορφή απασχόλησης αλλά και ως παράγοντας λειτουργίας της αγοράς και ανάπτυξης εμφανίζει έντονες διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες: η γυναικεία επιχειρηματικότητα παρά το δυναμικό της χαρακτηριστικό παρουσιάζει σημαντική υστέρηση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ενώ επικεντρώνεται σε διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας σε σχέση με τους άνδρες.

Στη χώρα μας η ανεργία, η μακροχρόνια αποχή από την αγορά εργασίας και ηδυσκολία επαγγελματικής εξέλιξης είναι οι παράγοντες που κυρίως στρέφουν τις γυναίκες σε επιχειρηματική δράση, σημαντικό μέρος της οποίας όμως χαρακτηρίζεται χαμηλών προσδοκιών και αμφιβόλου βιωσιμότητας. Μερική εξαίρεση αποτέλεσε η δραστηριοποίηση γυναικών επιχειρηματιών στον αγροτικό τομέα μέσω της ανάπτυξης συνεταιριστικών οργανώσεων. Η υστέρηση αυτή οφείλεται σε μια σειρά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες όπως η δυσκολία εύρεσης κεφαλαίων, η έλλειψη επιχειρηματικών προτύπων, η δυσκολία συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η έλλειψη δικτύωσης, ο έντονος οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων.

Είναι επομένως σαφές ότι η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι εξίσου ή περισσότερο σημαντική με τη βελτίωση των ποσοτικών της χαρακτηριστικών προκειμένου πράγματι να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και απασχόλησης. Η βελτίωση περνά πρωτίστως μέσα από τη διαμόρφωση ενός φιλικού και ευέλικτου επιχειρηματικού περιβάλλοντος: απλοποίηση και επιτάχυνση διοικητικών διαδικασιών, σταθερό και απλό φορολογικό πλαίσιο με αντίστοιχο μηχανισμό. Θέματα άκρως επείγοντα προκειμένου η χώρα μας να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά. Και εδώ είναι η πρόκληση. Χρειάζεται αναπροσανατολισμός από μια επιχειρηματικότητα ανάγκης προς μια επιχειρηματικότητα βασισμένη στην καινοτομία, τη γνώση και την εξειδίκευση, σε κλάδους που μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση, η αγροτική παραγωγή. Νέες ευκαιρίες μπορεί να προσφέρει και το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία παρά τις αδυναμίες που παρουσιάζει εξαρχής. Νέοι τύποι συνεταιριστικών επιχειρήσεων πουθεσπίζονται στο πλαίσιο της «κοινωνικής οικονομίας» μπορούν υπό προϋποθέσεις να αποτελέσουν επιχειρηματικά «οχήματα» για την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έμφαση θα πρέπει κυρίως να δοθεί στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε περιοχές που πλήττονται κατά κύριο λόγο από την ανεργία και την αποβιομηχάνιση. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσει η δικτύωση των γυναικείων επιχειρήσεων αλλά και των δομών υποστήριξής τους με γεωγραφική και τομεακή διάταξη. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να εξειδικεύονται ανά τύπο και γεωγραφική περιοχή σε επίπεδο περιφέρειας και περιφερειακής ενότητας. Σημαντικό εργαλείο και ευκαιρίες προσφέρουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ όπου η κυβέρνηση της ΝΔ είχε σχεδιάσει και δεσμεύσει σημαντικούς πόρους ειδικά για την ενίσχυση της γυναικείας επιχηρηματικότητας. Για πρώτη φορά μάλιστα οι γυναικείοι συνεταιρισμοί εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό πλαίσιο της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που διαχειρίζεται το Υπ. Ανάπτυξης. Αυτές οι ευκαιρίες δεν πρέπει να χαθούν.

Η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της γυναικείας ανεργίας, στη διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης, στην εισαγωγή νέων επιχειρηματικών ιδεών. Και ασφαλώς θα πρέπει να ειδωθεί στο πλαίσιο ενός συνολικού εγχειρήματος για την αξιοποίηση του συνόλου του παραγωγικού δυναμικού που είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιστροφή στην ανάπτυξη. Οι γυναίκες αποτελούν ένα ισχυρό παραγωγικό δυναμικό στη χώρα μας που μένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο. Ο τόπος μας χρειάζεται την συμμετοχή όλων.

   
 
             
  πίσω
             
Αφήστε το δικό σας σχόλιο
*Όνομα:  
*E-mail:  
*Σχόλιο:  
 
     
   
 
     
     
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future