Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 

13/12/2012 - "Οι γυναίκες καθοριστικός παράγοντας για την επιστροφή στην ανάπτυξη"

Η παρούσα κρίση που διανύει η χώρα μας με τις ποικίλες επιπτώσεις σε οικονομικό, κοινωνικό , πολιτικό πεδίο δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον ρόλο και τη θέση των γυναικών. Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες και συνθήκες που με κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση κάθε κατάστασης.Είναι αλήθεια ότι στις σημερινές συνθήκες δεν μπορούμε να προσβλέπουμε σε ανάταξη της οικονομίας εάν δε δώσουμε πειστικές απαντήσεις στις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Η επιχειρηματικότητα μπορεί να απαντήσει στην επείγουσα ανάγκη για αναδιάρθρωση της παραγωγής, για καινοτομία και εξωστρέφεια της οικονομίας.

Έως σήμερα η επιχειρηματικότητα ως μορφή απασχόλησης αλλά και ως παράγοντας λειτουργίας της αγοράς και ανάπτυξης εμφανίζει έντονες διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες: η γυναικεία επιχειρηματικότητα παρά το δυναμικό της χαρακτηριστικό παρουσιάζει σημαντική υστέρηση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ενώ επικεντρώνεται σε διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας σε σχέση με τους άνδρες.Στη χώρα μας οι παράγοντες που κυρίως στρέφουν τις γυναίκες στην επιχειρηματική δράση είναι η ανεργία, η μακροχρόνια αποχή από την αγορά εργασίας, ηδυσκολία επαγγελματικής εξέλιξης. Σημαντικό μέρος της οποίας όμως χαρακτηρίζεται χαμηλών προσδοκιών και αμφιβόλου βιωσιμότητας (επιχειρηματικότητα ανάγκης). Μερική εξαίρεση αποτέλεσε η δραστηριοποίηση γυναικών επιχειρηματιών στον αγροτικό τομέα μέσω της ανάπτυξης συνεταιριστικών οργανώσεων.

Η υστέρηση αυτή οφείλεται σε μια σειρά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες όπως η δυσκολία εύρεσης κεφαλαίων, η έλλειψη πληροφόρησης, η έλλειψη επιχειρηματικών προτύπων, η δυσκολία συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η έλλειψη δικτύωσης, ο έντονος οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων.Είναι επομένως σαφές ότι η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι εξίσου ή περισσότερο σημαντική με τη βελτίωση των ποσοτικών της χαρακτηριστικών προκειμένου πράγματι να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και απασχόλησης.Η βελτίωση περνά πρωτίστως μέσα από τη διαμόρφωση ενός φιλικού και ευέλικτου επιχειρηματικού περιβάλλοντος: απλοποίηση και επιτάχυνση διοικητικών διαδικασιών, σταθερό και απλό φορολογικό πλαίσιο με αντίστοιχο μηχανισμό. Θέματα άκρως επείγοντα προκειμένου η χώρα μας να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά.

Και εδώ είναι η πρόκληση. Χρειάζεται αναπροσανατολισμός της γυναικείας επιχειρηματικότητας από μια «επιχειρηματικότητα ανάγκης» προς μια επιχειρηματικότητα βασισμένη στην καινοτομία, τη γνώση και την εξειδίκευση, σε κλάδους που μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση, η αγροτική παραγωγή.Νέες ευκαιρίες μπορεί να προσφέρει και το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία παρά τις αδυναμίες που παρουσιάζει εξαρχής. Νέοι τύποι συνεταιριστικών επιχειρήσεων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της «κοινωνικής οικονομίας» μπορούν υπό προϋποθέσεις να αποτελέσουν επιχειρηματικά «οχήματα» για την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Έμφαση θα πρέπει κυρίως να δοθεί στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε περιοχές που πλήττονται κατά κύριο λόγο από την ανεργία και την αποβιομηχάνιση.Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσει η δικτύωση των γυναικείων επιχειρήσεων αλλά και των δομών υποστήριξής τους με γεωγραφική και τομεακή διάταξη. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να εξειδικεύονται ανά τύπο και γεωγραφική περιοχή σε επίπεδο περιφέρειας και περιφερειακής ενότητας. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ευρύτερες δικτιώσεις με ευρωπαικά αλλά και εθνικά δίκτυα που ενισχύουν την γνώση και την πρόσβαση σε νέες αγορές, όπως επίσης και το mentoring.

Σε όλα τα παραπάνω σημαντικό εργαλείο και ευκαιρίες προσφέρουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ όπου η κυβέρνηση της ΝΔ είχε σχεδιάσει και δεσμεύσει σημαντικούς πόρους ειδικά για την ενίσχυση της γυναικείας επιχηρηματικότητας. Για πρώτη φορά μάλιστα οι γυναικείοι συνεταιρισμοί εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό πλαίσιο της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που διαχειρίζεται το Υπ. Ανάπτυξης. Αυτές οι ευκαιρίες δεν πρέπει να χαθούν. Η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της γυναικείας ανεργίας, στη διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης, στην εισαγωγή νέων επιχειρηματικών ιδεών. Και ασφαλώς θα πρέπει να ιδωθεί στο πλαίσιο ενός συνολικού εγχειρήματος για την αξιοποίηση του συνόλου του παραγωγικού δυναμικού που είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιστροφή στην ανάπτυξη.

Οι γυναίκες αποτελούν ένα ισχυρό παραγωγικό δυναμικό στη χώρα μας που μένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο. Ο τόπος μας χρειάζεται την συμμετοχή όλων.
 
             
  πίσω
             
Αφήστε το δικό σας σχόλιο
*Όνομα:  
*E-mail:  
*Σχόλιο:  
 
     
   
 
     
     
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future